lamberget.se

Lamberget är en stadsdel i Karlstad, belägen ungefär 2 km öster om Karlstads torg, se karta.

Siten lamberget.se ägs och drivs av Jan-Ove Nord. Syftet är främst att skapa en plattform för operatörsoberoende e-post.

Har du idéer eller önskemål om innehåll kan du kontakta mig. Kontaktuppgifter finns i telefonkatalogen.

Nytt!!! : Baby 2005

Läs webbmail (bara för medlemmar).